سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایگاه مرجع شهید علی تجلایے

عاشق شهادت

علی عاشق شهادت بود

علی عاشق شهادت بود این را همه می دانستند ولی بعد از شهادت برادرش مهدی در این باره چیزی نمی گفت رعایت مادرش را میکرد اما وقتی مادرش خواست به حج برود هنگام بدرقه

گفت: دعا کن من هم مثل مهدی شهید بشوم. بعد ها از مادرش پرسیدم واقعا شما برای علی کردید؟ مادرش گفت: وقتی علی این خواسته را از من کرد خیلی از شهادت مهدی نمی گذشت نمی خواستم علی هم شهید بشود در تمام طول سفر حج هر جا رفتم احساس کردم مهدی هم کنار من است برای همین در حال طواف از ته دل آرزو کردم که خدایا علی را هم به مقام مهدی برسان چون وقتی فرزند یک مادر شهید می شود از دستش نمی دهد آنها همیشه با مادرشان هستند همان لحظه که دعا کردم فهمیدم که مستجاب شد.

نقل از حجة الاسلام میرتاج الدینی